گیوتین 2 متری تا ضخامت 3

گیوتین 2 متری تا ضخامت 3

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری

مدیر آزمایشگاه: مهندس محمد رضا رنجبر

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پیشرو صنعت
نام مسئول: محمد رضا رنجبر
شماره(های) تماس: 021-22970051
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس