فرز Fus 22

فرز Fus 22

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه قالبسازی

مدیر آزمایشگاه: مهندس محمد رضا رنجبر

تعرفه ثابت: 70000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز
نام مسئول: محمد رضا رنجبر
شماره(های) تماس: 021-22970061
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس