دستگاه تست جوشش

دستگاه تست جوشش

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Iranian Precise system
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
پدیده جوشش از فرآیندهای انتقال حرارت جابجایی همراه با تغییر فاز سیال به شمار می آید، این تغییر فاز در دمای ثابت صورت گرفته و مقدار زیادی حرارت به این روش منتقل می شود. با این دستگاه می توان رژیم های مختلف جوشش را مشاهده نمود، همچنین می توان اثر دما و فشار بر فرآیند جوشش را بررسی نموده و ضریب انتقال حرارت را نیز محاسبه نمود. 
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 1000000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس