دستگاه تست دور بحرانی شفت ها

دستگاه تست دور بحرانی شفت ها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: سنتام
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در یک سیستم دوار در یک سرعت خاص نیروهای نامتوازن جرم های چرخان می تواند باعث شود که بخشی از دستگاه یا کل دستگاه بصورت خمشی در حالت تشدید به ارتعاش درآید. این سرعت به عنوان سرعت یا دور بحرانی شناخته می شود. این دستگاه چگونگی تعیین سرعت بحرانی را نشان می دهد. آزمایش های زیر با این دستگاه قابل انجام است:
-بررسی ارتعاشات خمشی و رزونانس یک شفت دوار
-تعیین سرعت بحرانی با ترکیب مختلف یاتاقان و جرم بر روی شفت
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 400000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس