دستگاه تست و آموزش سیستم روشنایی و تجهیزات الکتریکی پراید

دستگاه تست و آموزش سیستم روشنایی و تجهیزات الکتریکی پراید

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه مکانیک خودرو

مدیر آزمایشگاه: مهندس مجید احمدلو

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: مجید احمد لو
شماره(های) تماس: 021-22970061-2257
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه تابلوی آموزشی برق خودروی پراید شامل آموزش مدار روشنایی چراغهای جلو ( چراغهای کوچک جلو و خطر عقب و پلاک عقب و پشت آمپری و چراغهای بزرگ نور پایین و نور بالا ) و چراغ خطر ترمز و مدار استارت و آلترناتور و دسته سیم از داشبورد به تمام مدارهای برقی خودرو  گفته شده جهت آموزش در کارگاه برق خودرو
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس