دستگاه EEG

دستگاه EEG

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه علوم شناختی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا ابراهیم پور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: رضا ابراهیم پور
شماره(های) تماس: 021-22970117
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
دستگاه eWave32 برای ثبت سیگنال های مغزی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس