میز آموزشی مدارهای مخابراتی

میز آموزشی مدارهای مخابراتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

مدیر آزمایشگاه: مهندس عمید جرجانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: عمید جرجانی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2238
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این میز شامل 9 ماژول مربوط به انواع مدارهای مخابراتی از قبیل اسلاتورها، فیلترها، مدارات مدولاسیون DSB ، PWM ، AM ، FM و SSB می باشد. همچنین با استفاده از این دستگاهها، دانشجو مدارات مبدل آذناذلوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ را آموزش می بیند. همچنین دانشجویان با استفاده از ماژولهای FSK و ASK مدولاسیون های مربوطه را فرا می گیرند. در این ست آزمایشگاهی ماژولی هم برای مولد موج متناوب و موج مستقیم تعبیه شده است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس