تراز یاب اپتیک

تراز یاب اپتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالرضا عدنانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: wild سوییس ولایکا
نام مسئول: سید عبدالرضا عدنانی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2384
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعداد 7 عدد ترازیاب اپتیک -کالیبره - تست پارالاکس وکمپانساتور

ترازیاب

NA20-LEICA-WILD

ترازیاب

Wild Heerbrugg

ترازیاب

Wild- NAK2

ترازیاب

Leica

Wild NA20

ترازیاب

Wild Heerbrugg-NAK2

ترازیاب

Leica

Wild NA20

ترازیاب

Leica

Wild NA20

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس