کوره القایی

کوره القایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

آزمایشگاه: کارگاه ریخته گری

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیدمحمود فاطمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: سیدمحمود فاطمی
شماره(های) تماس: 021-22970061
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
نسوز سیلیسی جهت ذوب آلیاژهای آهنی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس