دستگاه تست کشش-فشار

دستگاه تست کشش-فشار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: zwick-Roell آلمان
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970061-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ظرفیت دستگاه 100 کیلو نیوتن معادل 10 تن می باشد. با این دستگاه می توان تستهای کشش، فشار، خزش، رهایش, تست های سیکلی و همچنین خمش را با هر نرخ کرنش دلخواهی تا سقف 1000 میلی متر بر دقیقه انجام داد. نمودار تنش-کرنش با هر نتیجه قابل استخراج از نمودار توسط نرم افزار دستگاه ارائه می شود.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر نمونه تست کشش یا فشار یا خمش 600000 ریال می باشد)
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای یک ساعت استفاده در تستهای سیکلی 4000000 می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس