لابراتور عکاسی

لابراتور عکاسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

مسئول: دکتر عارفی

آتلیه فتوگرافی یکی از کارگاههای گروه گرافیک است که مجهز به سیستم پانتوگراف، میز نور، مدلینگ، و سایر تجهیزات از قبیل افکتور، پرژوکتور، و انواع دوربین های آنالوگ و لترهای مربوطه و فیلتر و تجهیزات مرتبط می باشد.
در این آتلیه امکان ظهور و چاپ سیاه و سفید نیز موجود میباشد. 
تجهیزات و خدمات