آزمایشگاه نانو الکترونیک

آزمایشگاه نانو الکترونیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مینا امیر مزلقانی

آزمایشگاه­ تحقیقاتی نانوالکترونیک،‌ به منظور طراحی،‌ شبیه­‌سازی، مدلسازی و ساخت قطعات الکترونیکی در ابعاد نانومتری،‌ ایجاد شده­ است. قطعات الکترونیکی هم­چون دیودها، ‌ترانزیستورها، آشکارسازهای امواج الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی IR و THz و باتری­‌های رادیوایزوتوپی نمونه­‌هایی از افزاره­‌هایی هستند که بر پایه مواد نیمه­‌هادی و نانو ساختارهایی همچون گرافین در این آزمایشگاه­‌،‌ شبیه­‌سازی و ساخته می­‌شوند.

آزمایشگاه­ تحقیقاتی نانوالکترونیک،‌ آماده همکاری با سایر دانشکده­‌ها،‌ سایر دانشگاه­‌ها و نهادهای تحقیقاتی و نظامی کشور در زمینه طراحی،‌ شبیه­‌سازی و ساخت افزاره­‌های نانوالکترونیک است.