آزمایشگاه آموزشی چند رسانه ای Educational Multimedia Lab

آزمایشگاه آموزشی چند رسانه ای Educational Multimedia Lab

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم انسانی

مسئول: خانم دکتر رحیمی

آزمایشگاه آموزشی چند رسانه ای Educational Multimedia Lab

مجهز به سیستم نرم افزار پیشرفته مدیریت کلاس چند رسانه ای  XCLASS  EVO


استفاده از این سیستم نرم افزاری پیشرفته کلاس درس را از ویدیو پروژکتور و وایرلس بی­ نیاز می­کند و از حرکت مدام استاد و ایستادن و نظارت کردن مراحل پیشرفت کار دانشجویان خصوصاً در دروس عملی جلوگیری می نماید