آزمایشگاه علوم شناختی

آزمایشگاه علوم شناختی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کامپیوتر

مسئول: دکتر رضا ابراهیم پور

علوم شناختی (Cognitive Science) مطالعه ی علمی ذهن است. شاخه‌ای میان‌رشته‌ای که در حوزه های مختلفی مانند روان شناسی، فلسفه ذهن، عصب شناسی، زبان شناسی، انسان شناسی، علوم رایانه، هوش مصنوعی و ... به کار گرفته می شود. 
در همین راستا آزمایشگاه علوم شناختی با هدف شناخت و مطالعه دقیق مغز در سطوح سیگنال و رفتار راه اندازی شده است.
از جمله فعالیت های در حال حاضر این آزمایشگاه کار با دستگاه ثبت سیگنال های مغزی (EEG) و همچنین انجام آزمایش های روان-فیزیک (Psychophysics) می باشد.
تجهیزات و خدمات