آزمایشگاه الکترونیک 1و2

آزمایشگاه الکترونیک 1و2

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس عمید جرجانی

این آزمایشگاه شامل 6 میز آموزشی الکترونیک ساخت شرکت افزارآزما می باشد. که در سال 1386 تجهیز و آماده‌ی بهره‌برداری شد. شایان ذکر است که قبل از سال 1386 در این آزمایشگاه از میزهای ایتالیایی مربوط به حدود 40 سال قبل استفاده می شد که این میزها بدلیل ناکارآمد بودن از رده خارج شدند. در حال حاضر این آزمایشگاه برای دروس آز الکترونیک 1 و 2 مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر ظرفیت این کلاس آزمایشگاهی 12 نفر می باشد.
تجهیزات و خدمات