کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری

کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: مهندس عبدالرضا عدنانی

کارگاه نقشه برداری از جمله مکانهای ضروری برای رشته نقشه برداری یا ژئوماتیک میباشد. در این کارگاه وجود ابزارهای دقیق اندازه گیری برای اهداف مختلف من جمله طول، زاویه، مساحت و همچنین تعیین مختصات نقاط در مکانهای مختلف سطح زمین به مفهوم واقعی بکار میرود. وجود دوربین های مختلف اپتیک ودیجیتال ترازیابی، زاویه یابی، توتال ها و گیرنده های جی پی اس و لوازم جانبی آنها ازملزومات این کارگاه میباشد.