آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه فشار قوی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهدی شمس

مجموعه آزمایشگاهی فشارقوی، به منظور استفاده در آموزش دانشجویان مهندسی برق، تجهیزات آزمایشگاهی كنترل كیفیت و تحقیقاتی كارخانجات صنایع فشارقوی، توسط جهاد دانشگاهی علم و صنعت طراحی و ساخته  ود ر دانشکده مهندسی برق مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقیقات پایه در زمینه ولتاژهای زیاد در دانشگاه‌ها، بلكه برای انجام پژوهشهای كاربردی در صنعت و مراكز تحقیقاتی بعنوان یك مجموعه مفید امری پذیرفته شده است. اجزاء متشكله این مجموعه براحتی قابل حمل می‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهای مختلف آن بوسیله پایه و جعبه تقسیمهای فلزی معلق در قالب یك مجموعه به یكدیگر نصب و محكم می‌شوند. با تجهیزات این مجموعه، تركیبهای مداری  را می‌توان با روشهای ساده ایجاد كرد. اهم كاربردهای مجموعه‌های آزمایشگاهی فشارقوی در مراكز آموزشی، پژوهشی و صنعتی می‌باشد. این مجموعه از تعدادی المانهای سبك و قابل حمل تشكیل شده و قابلیت انجام تست های AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوی DC از یك ترانسفورماتور AC و دیود تشكیل شده كه یك خازن فشار قوی را شارژ می نماید و در نتیجه امكان تست های فشار قوی DC كابل ها و خازن های فشار قوی فراهم می شود
تجهیزات و خدمات