دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم انسانی در سال 1380 از دانشکده علوم جدا شد و با ادغام با دانشکده تربیت بدنی با عنوان دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی آغاز به کار کرد. در سال 1388 دانشکده تربیت بدنی از این دانشکده جدا شد. هم اکنون دانشکده علوم انسانی دارای چهار گروه زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی و معارف اسلامی است.

                                                                                       تلفن: 69 الی 22970061-021  داخلی 2311