دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه در سال 1375 با پذیرش200 دانشجو در رشته ریاضی و فیزیک آغاز به کار کرد. همچنین اعضای هیات علمی این دانشکده در زمینه راه اندازی رشته های آموزش علوم پایه پیشگام بوده اند. هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه شیمی، فیزیک و ریاضی می باشد.

                                                                                       تلفن: 69 الی 22970061-021  داخلی 2358