دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق

دانشكده مهندسی برق  در سال 1360 با نام «انستیتو برق» تأسیس شد و تا سال 1380 وظیفه تربیت نیروهای متخصص در دوره های كاردانی و كارشناسی پیوسته و ناپیوسته را برعهده داشته است. همچنین علاوه بر ساخت و توسعه آزمایشگاه ها و كارگاه ها در سطح دانشگاه، اقدام به راه اندازی و تأسیس فضاهای آزمایشگاهی و كارگاهی در سایر آموزشكده ها نموده است. این دانشكده در خصوص برگزاری دوره های آموزشی صنعتی در كارخانجات، همكاری در بررسی، تدوین و بازنگری كتب درسی فنی و حرفه ای، تدوین سرفصل های دروس و نیز برنامه های آموزشی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، خدمات ارزنده ای انجام داده است. از سال 1380 با رویكرد جدید در آموزش و پژوهش دانشگاه، صرفا دوره های كارشناسی پیوسته و ناپیوسته به دو صورت مهندسی و كارشناسی دبیر فنی و همچنین از سال 1386 دوره های كارشناسی ارشد و از سال 1391 دوره های دكتری مطابق با دوره های مصوب وزارت علوم برگزار گردیده است.
دانشكده مهندسی برق، با استعداد 22 عضو هیأت علمی كه از این تعداد 4 عضو به مرتبه دانشیاری نائل گردیده  و تعدادی در شرف دانشیاری و ارتقا به مرتبه بالاتر هستند، دارای چهار گروه آموزشی الكترونیك، قدرت، كنترل و مخابرات است. دوره های فعال در دانشكده عبارتند از: دكترای مهندسی برق در دو گرایش الكترونیك و قدرت، كارشناسی ارشد در چهار گرایش: الكترونیك، قدرت، مخابرات (سیستم و میدان) و كنترل  و كارشناسی در دو گرایش الكترونیك، قدرت.
تألیف و ترجمه بیش از 30 عنوان كتاب، چاپ بیش از 350 مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی بین المللی و ملی و 500 مقاله در همایش های علمی معتبر ملی و بین المللی از دیگر دستاوردهای این دانشكده است. همچنین دستیابی به نشان های برتر آموزشی و پژوهشی در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی برای استادان و دانشجویان این دانشكده از افتخاراتی است كه برای این دانشگاه كسب گردیده است.

                                                                                     تماس: 69 الی 22970061-021 داخلی 2231