لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

اتاق مشاهده Observation Room - دانشکده علوم انسانی - شماره تماس: 021-22970035

آزمایشگاه GIS - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

آزمایشگاه plc - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006

آزمایشگاه اپتیک - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970061-2355

آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 021-22970051

آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006-2231

آزمایشگاه الکترونیک 1و2 - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006

آزمایشگاه الکترونیک 3 - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2238

آزمایشگاه الکتریسیته - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970061-2355

آزمایشگاه آموزشی چند رسانه ای Educational Multimedia Lab - دانشکده علوم انسانی - شماره تماس: 021-22970035

آزمایشگاه انتقال حرارت - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار الکتریکی - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2233

آزمایشگاه بیوتکنولوژی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 02122970061-69

آزمایشگاه تحقیقات مهندسی سازه و زلزله - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2369

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2545

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970021

آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970061-2524

آزمایشگاه ترمودینامیک - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه چوب شناسی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه حرارت و مکانیک - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970061-2355

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه خوردگی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970068-2258

آزمایشگاه دور کاوی - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه رفتار حرکتی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 021-22970051-2314

آزمایشگاه رنگ چوب - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه روانشناسی Psychology Lab - دانشکده علوم انسانی - شماره تماس: 021-22970035

آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

آزمایشگاه ژئودزی - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970021

آزمایشگاه سیستم های قدرت - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006

آزمایشگاه شیمی آلی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005-2352

آزمایشگاه شیمی تجزیه - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005-2352

آزمایشگاه شیمی چوب - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه شیمی عمومی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005-2352

آزمایشگاه شیمی فیزیک - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005-2352

آزمایشگاه شیمی معدنی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005-2352

آزمایشگاه علوم زیستی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 02122970061-2328

آزمایشگاه علوم شناختی - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شماره تماس: 021-22970117

آزمایشگاه فتوگرامتری - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

آزمایشگاه فشار قوی - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2233

آزمایشگاه فیزیک چوب - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 021-22970051-2314

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2419

آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970068-2258

آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970006

آزمایشگاه مدرن - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970061-2355

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و زمین شناسی مهندسی - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970021

آزمایشگاه مکانیزم ها و روباتیک - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه مکانیک چوب - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه مکانیک خاک - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

آزمایشگاه مکانیک سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

آزمایشگاه میکروسکوپ پلاریزان - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-2297002

آزمایشگاه نانو الکترونیک - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2462

آزمایشگاه نانو ساختارهای کاربردی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 021-22970005

آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک کنی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2342

خوشه محاسباتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - پژوهشکده فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2631

کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061

کارگاه جوشکاری - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2251

کارگاه چاپ سیلک - دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی - شماره تماس: 021-22970061-2550

کارگاه حجم سازی - دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی - شماره تماس: 021-22970061-2550

کارگاه ریخته گری - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970068-2258

کارگاه صنایع چوب - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2253

کارگاه قالبسازی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2251

کارگاه کاربرد برق - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 021-22970061-2419

کارگاه ماشین ابزار - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2254

کارگاه مکانیک خودرو - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 021-22970061-2257

کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 021-22970061-2384

لابراتور عکاسی - دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی - شماره تماس: 021-22970061-2550

میکروسکوپ نیروی اتمی - پژوهشکده فناوری های نوین - شماره تماس: 021-22970061-2631